یکشنبه , ۲۵ شهریور ۱۳۹۷
خانه / حضرت علامه حسن زاده آملی / مجموعه کلیپ / ۱۱ تریلیون وجه اعرابی برای ۵ آیه قرآن + فیلم

۱۱ تریلیون وجه اعرابی برای ۵ آیه قرآن + فیلم

11 تریلیون وجه اعرابی برای 5 آیه قرآن + فیلم

قرآن کریم سفره ای است که همانند نازل کننده اش، بی حد و حصر و بی نهایت است. در کتاب تفسیر بیان السعاده مرحوم جنابذی (گنابادی) برای ۵ آیه اول سوره بقره، بیش از ۱۱ تریلیون وجه اعرابی صحیح ذکر شده است که هر کدام از این وجوه معنایی خاص دارد و در نتیجه فقط ۱۱ تریلیون معنا، آن هم از نظر ادبی برای این ۵ آیه پیش می آید!

فرمایشات حضرت علامه حسن زاده آملی در این باره را در قالب فیلم زیر ببینید که خلاصه متن این فرمایشات دلنشین را قرار دادیم، سپس میتوانید این وجوه را که از این تفسیر مبارک ذکر کرده ایم، مطالعه و بررسی کنید:

 حجم فایل: ۱۲٫۴۹ مگابایت

دریافت فایل

متن خلاصه بیانات حضرت علامه حسن زاده آملی:

“تفسیر بیان السعاده را ببینید. بنده آن چاپ اول تفسیر بیان السعاده که به دستم آمده…، دیدم سوره بقره را که شروع کرد، ۵ آیه اول سوره بقره، وجوه قرائتی که هر وجهش یک معنای خاص می دهد، وجوه ضعافش را بگذارید کنار، آنهایی که صحیح است و قوی است و جای انگشت اعتراض کسی نیست، هر وجهش یک معنای خاص می دهد، وجوه قرائات این ۵ آیه اول به این عدد است : (۱۱ تریلیون و ۴۸۴ بیلیون و ۲۰۵ میلیون و ۷۷۰ هزار و ۲۴۰ وجه) قرائت شده و هر وجهش یک معنای خاص، ای قربان قرآن، ما کنار همچنین سفره ای هستیم… بعد دیدم، حدیث،حدیث: جناب امیرالمومنین به پسرش محمد بن حنفیه فرمود: پسر من، مبادا روز و شب بر تو بگذرد، در محضر قرآن نباشی، و لو پنجاه آیه، و بدان که عدد درجات بهشت به عدد آیات قرآن است و در روز قیامت (تا چه پایه بهشتی هستی؟ تا چه پایه؟ ملاک را، کارنامه از اینجا را با خود می بری) به تو میگویند “اقرأ و ارق” بخوان و بالا برو. هر اندازه خواندی، هر اندازه اهل قرآنی، هر اندازه که این حقایق در شما پیاده شد، به همان اندازه اهل درجات بهشتی.”

متن کتاب بیان السعاده در بیان این وجوه اعرابی:

منبع: تفسیر بیان السعاده فى مقامات العباده، جلد۱، صفحه ۳۹، مرحوم گنابادی

فی الوجوه المحتمله فی اعراب فواتح السور و عدم اعرابها:

و قد ذکر أکثر هذه الوجوه فی الاخبار صریحا و ما لم یذکر صریحا یستفاد منها تلویحا و سائر ما قیل فیها ضعیف جدّا و ما یترتّب علیها من جهه خواصّها و مزاجها و اعدادها فخارج عن أسلوب العربیّه، فان کان حروف الاسم الأعظم فامّا ان یکون له محلّ من الاعراب اولا، فان کان ذا محلّ من الاعراب فامّا ان یکون مبتدء محذوف الخبر أو خبرا محذوف المبتدأ أو مفعولا لمحذوف مثل اذک أو ادع أو الّف ممّا یناسب المقام أو هو مقسم به منصوب بفعل القسم أو مبتدأ لما بعده أو خبر لما بعده أو منادى بتقدیر حرف النّداء فهذه ثمانیه أوجه تجری بأعیانها أو بأمثالها فی جمیع الوجوه المحتمله فی‏ «الم» الّتى هی اثنا عشر و یحصل من ضرب الثمانیّه فی الاثنى عشر ستّه و تسعون وجها و یجرى فی کلّ وجوه عدیده من الاعراب بحسب ترکیبه مع ما بعده و نذکر وجوه الاعراب فی واحد من الستّه و التّسعین لتکون میزانا للباقی فنقول إذا کان الم مأخوذا من حروف الاسم الأعظم و کان مبتدء محذوف الخبر تقدیره آلم حروف الاسم الأعظم مثلا فذلک بدل منه أو عطف بیان و الکتاب صفه لذلک أو بدل منه و لا ریب على قراءه الفتح و الرّفع «لا» فیه لنفى الجنس أو عامله عمل لیس أو ملغاه عن العمل فتلک اثنى عشر و الجمله حال أو مستأنفه فتلک اربعه و عشرون و خبر «لا» محذوف لشیوع حذف خبر لا حتّى قیل انّه لا خبر لها و فیه صفه لریب أو حال عنه لوقوعه فی سیاق النفی أو حال عن آلم فتلک اثنان و سبعون و هدى حال من الرّیب أو من آلم أو صفه لریب أو خبر مبتدء محذوف أو مفعول فعل محذوف بالوجوه الثّلثه فی حمل المصدر على الذّات أو تمییز فتلک ستّه عشر وجها مضروبه فی الاثنین و السّبعین فیحصل الف و مأه و اثنان و خمسون ۱۱۵۲ و «لِلْمُتَّقِینَ» صفه لهدى أو لریب أو حال عن الم أو عن ریب أو خبر مبتدء محذوف أو ظرف لغو متعلّق بهدى أو بفیه فتلک سبعه مضروبه فی سابقتها تحصل ثمانیه آلاف و اربعه و ستّون ۸۰۶۴، أو على الوجوه الاربعه و العشرین الحاصله عند ترکیب لا ریب، لفظ فیه خبر مقدّم و هدى مبتدء مؤخّر و الجمله صفه لریب أو حال منه أو حال من الم أو مستأنفه فتلک ستّه و تسعون و «لِلْمُتَّقِینَ» على الوجوه الثمانیه بإضافه وجه کونه خبرا بعد خبر الى الوجوه السبعه السّابقه فتلک بعد الضّرب سبعمائه و ثمانیه و ستّون تجمع مع الوجوه السّابقه تحصل ثمانیه آلاف و ثمانمائه و اثنان و ثلثون ۸۸۳۲، أو على الوجوه الاربعه و العشرین.

«هدى» مبتدء و للمتّقین خبره و المسوّغ تقدیم فیه و فیه حال عن هدى أو ظرف لغو متعلّق بالخبر أو متعلّق بهدى على ضعف و الجمله على الوجوه الاربعه فتلک اثنا عشر تضرّب فی الاربعه و العشرین و تحصل مائتان و ثمانیه و ثمانون و تجمع مع السّابقه حتّى تحصل تسعه آلاف و مائه و عشرون ۹۱۲۰، أو نقول على الوجوه الاربعه و العشرین «فیه» خبر لا و هدى صفه للرّیب أو حال عنه أو عن الم أو خبر بعد خبر أو خبر مبتدء محذوف أو مفعول فعل محذوف بالاوجه الثّلاثه فی حمل المصدر أو هدى تمیز و للمتّقین صفه بالوجهین أو حال بالوجهین أو خبر مبتدء محذوف أو خبر بعد خبر أو لغو بالوجهین فهذه ثلاثه آلاف و ستّمائه و ثمانیه و أربعون ۳۶۴۸ أو نقول على الوجوه الاربعه و العشرین فیه صفه لریب أو حال عنه أو عن آلم و هدى على الوجوه الثّلاثه فی حمل المصدر خبر لا و للمتّقین على الوجوه الثّمانیه و بعد الضّرب تحصل الف و سبعمائه و ثمانیه و عشرون ۱۷۲۸، أو نقول على الاربعه و العشرین فیه على الوجوه الثّلاثه و هدى على التّسعه عشر و للمتّقین خبر لا تحصل بعد الضّرب الف و ثلاثماه و تسعه و ستون ۱۳۶۹، أو نقول على الوجوه الاربعه و العشرین فیه هدى جمله معترضه أو صفه أو حال بالوجهین و للمتّقین خبر لا فهذه بعد الضّرب ستّه و تسعون ۹۶، أو نقول على الاربعه و العشرین فیه هدى خبر لا و للمتّقین على الوجوه التّسعه بإضافه کونه خبرا بعد خبر لهدى الى الثّمانیه السّابقه فهذه مائتان و ستّه عشر ۲۱۶، أو نقول على الاربعه و العشرین فیه هدى للمتّقین جمله واحده خبر لا و فیه لغو متعلّق بقوله للمتّقین أو بهدى أو حال عن هدى فهذه اثنان و سبعون ۷۲ تجمع و تضاف الى مجموع الحاصل السّابق تحصل ستّه عشر ألفا و مائتان و تسعه و أربعون ۱۶۲۴۹ أو نقول ذلک بدل أو عطف بیان على تقدیر کون آلم مبتدء محذوف الخبر و الکتاب مبتدء و ما بعده خبره و الجمله حال أو مستأنفه و الخبر لا ریب محذوف الخبر على الثّلاثه فی لفظ لا و فیه صفه الرّیب أو حال منه و امّا کونه خبرا بعد خبر أو حالا عن آلم أو عن الکتاب فضعیف جدّا لاحتیاج لا ریب حینئذ الى تقدیر عائد للمبتدء و هدى صفه للرّیب أو حال عنه أو عن الم أو عن الکتاب أو خبر بعد خبر للکتاب أو خبر مبتدء محذوف أو مفعول فعل محذوف بالاوجه الثّلاثه فی حمل المصدر أو هدى تمیز و للمتّقین صفه لهدى أو لریب أو حال عن آلم أو عن الکتاب أو عن الرّیب أو خبر بعد خبر أو خبر مبتدء محذوف أو ظرف لغو متعلّق بهدى أو بفیه فهذه بعد الضّرب اربعه آلاف و سبعمائه و اثنان و خمسون ۴۷۵۲، أو نقول على الوجوه الاثنى عشر حین کون لا ریب محذوف الخبر خبرا للکتاب فیه هدى صفه لریب أو حال منه أو من الکتاب أو من آلم أو خبر بعد خبر أو جمله مستأنفه و للمتّقین على العشره بإضافه کونه خبرا بعد خبر لهدى الى التّسعه السّابقه تحصل بعد الضّرب سبعمائه و عشرون ۷۲۰ أو نقول على الاثنى عشر هدى للمتّقین جمله على السّته و فیه حال من هدى أو لغو متعلّق بقوله للمتّقین أو بهدى فهذه مائتان و ستّه عشر ۲۱۶، أو نقول على الاثنى عشر خبر لا ریب لفظه فیه و هدى صفه للرّیب أو حال منه أو من آلم أو من الکتاب أو خبر بعد خبر للکتاب أو خبر بعد خبر للاریب أو خبر مبتدء محذوف أو مفعول فعل محذوف بثلاثه أوجه فی حمل المصدر أو تمیز و للمتّقین صفه هدى أو صفه ریب أو حال عن الرّیب أو عن آلم أو عن الکتاب أو خبر بعد خبر للکتاب أو للاریب أو خبر مبتدء محذوف أو لغو متعلّق بهدى أو بفیه فهذه ثلثه آلاف ۳۰۰۰، أو نقول على الوجوه الاثنى عشر فیه صفه لریب أو حال عنه أو عن الکتاب و هدى خبر لا ریب على الوجوه الثلاثه فی المصدر و للمتّقین على العشره فهذه الف و ثمانون ۱۰۸۰، أو نقول على الاثنى عشر فیه على الثّلاثه و هدى على الاثنین و العشرین و للمتّقین خبر لا أو على الاثنى عشر فیه هدى صفه أو حال عن الرّیب أو عن الکتاب أو خبر بعد خبر و للمتّقین خبر لا أو على الاثنى عشر فیه هدى خبر لا و للمتّقین على العشره أو فیه هدى للمتّقین خبر لا فهذه تسعمائه و اثنان و سبعون یجمع مع سابقتها فتصیر عشره آلاف و سبعمائه و ستّین ۱۰۷۶۰ تضاف علیها المجموع السّابق فتصیر سبعه و عشرین ألفا و تسعه ۲۷۰۰۹، أو نقول ذلک بدل أو عطف بیان و الکتاب مبتدء و الجمله حال أو مستأنفه و لا ریب محذوف الخبر على الثّلاثه حال أو معترضه و فیه خبر الکتاب و هدى على الاثنین و العشرین و للمتّقین على التّسعه فهذه بعد الضّرب تصیر اربعه آلاف و سبعمائه و اثنین و خمسین ۴۷۵۲، أو نقول ذلک بدل أو عطف بیان و الکتاب معطوف مبتدء و الجمله على الوجهین و لا ریب محذوف الخبر على السّته و فیه صفه لریب أو حال عنه أو عن الکتاب و هدى على الثّلاثه خبر الکتاب و للمتّقین على التّسعه فهذه الف و تسعمائه و اربعه و أربعون ۱۹۴۴، أو نقول على الاربعه و العشرین عند لا ریب لفظ فیه خبر لا و هدى على الثّلاثه خبر الکتاب و للمتّقین على التّسعه فهذه ستّمائه و ثمانیه و أربعون ۶۴۸، أو نقول ذلک بدل أو عطف بیان و الکتاب مبتدء و الجمله على الوجهین و الخبر للمتّقین و لا ریب محذوف الخبر على الستّه و فیه على الثّلاثه و هدى صفه لریب أو حال منه أو من الکتاب أو خبر مبتدء محذوف بالاوجه الثّلاثه فی المصدر أو تمیز فهذه الف و مائه و اثنان و خمسون ۱۱۵۲، أو نقول على الاربعه و العشرین عند ترکیب لا ریب حین کون للمتّقین خبر الکتاب فیه خبر لا و هدى خبر بعد خبر أو صفه للریب أو حال عنه أو عن الکتاب أو خبر مبتدء محذوف أو مفعول فعل محذوف على الثّلاثه فی حمل المصدر أو تمیز فهذه اربعمائه و ستّه و خمسون ۴۵۶، أو نقول على الاربعه و العشرین عند لا ریب حین کون خبر الکتاب للمتّقین فیه على الثّلاثه و هدى‏ خبر لا على الثلاثه أو على الاربعه و العشرین فیه هدى خبر لا فهذه مائتان و أربعون ۲۴۰، أو نقول ذلک بدل أو عطف بیان و الکتاب مبتدء و الجمله على الوجهین و لا ریب محذوف الخبر على السّته و خبر الکتاب فیه هدى و للمتّقین على التّسعه أو على الاربعه و العشرین فیه هدى للمتّقین خبر الکتاب فهذه مائتان و أربعون تجمع مع سابقتها و تضاف الى المجموع فتصیر ستّه و ثلثین ألفا و اربعمائه و واحدا و أربعین ۳۶۴۴۱، أو نقول آلم محذوف الخبر و ذلک مبتدء و الکتاب خبره و الجمله حال أو مستأنفه و لا ریب محذوف الخبر على الثّلاثه فی لفظ لا خبر بعد خبر أو حال عن الم أو عن ذلک أو مستأنفه و فیه خبر بعد خبر أو صفه للریب أو حال عنه أو عن ذلک أو عن آلم و هدى صفه للریب أو حال عنه أو عن ذلک أو عن آلم أو خبر بعد خبر أو خبر مبتدء محذوف أو مفعول فعل محذوف بالاوجه الثّلاثه فی حمل المصدر أو تمیز و للمتّقین صفه هدى أو صفه ریب أو حال عن الریب أو عن ذلک أو عن الم أو خبر بعد خبر أو خبر مبتدء محذوف أو ظرف لغو بالوجهین فهذه ثلاثه و عشرون ألفا و سبعمائه و ستّون ۲۳۷۶۰، أو نقول ذلک مبتدء و الکتاب خبره و الجمله على الوجهین و لا ریب على الاثنى عشر و جمله فیه هدى على الخمسه و للمتّقین على التسعه أو على الاربعه و العشرین الحاصله عند ترکیب لا ریب جمله فیه هدى للمتّقین على الخمسه و فیه على الاربعه بجعله حالا عن هدى أو ظرفا للخبر أو لهدى أو خبرا مقدّما فهذه الف و خمسمائه و ستّون ۱۵۶۰، أو نقول جمله ذلک الکتاب على الوجهین و لا ریب على الاثنى عشر و فیه خبر لا و هدى خبر بعد خبر للاریب أو لذلک أو خبر مبتدء محذوف أو مفعول فعل محذوف أو صفه ریب أو حال عنه أو عن ذلک أو عن آلم بثلاثه أوجه فی المصدر أو تمیز و للمتّقین خبر بعد خبر بالوجهین أو خبر مبتدء محذوف أو صفه هدى أو صفه ریب أو حال عن الرّیب أو عن ذلک أو عن آلم أو ظرف لغو متعلّق بهدى أو بفیه فهذه ستّه آلاف ۶۰۰۰، أو نقول جمله ذلک الکتاب على الوجهین و لا ریب على الاثنى عشر و فیه صفه ریب أو حال عنه أو عن آلم أو عن ذلک و هدى على الثّلاثه خبر لا و للمتّقین على العشره فهذه الفان و ثمانمائه و ثمانون ۲۸۸۰، أو نقول على الاربعه و العشرین عند ترکیب لا ریب فیه على الاربعه و هدى على التّسعه عشر و للمتّقین خبر لا فهذه الف و ثمانمائه و اربعه و عشرون ۱۸۲۴ أو نقول على الاربعه و العشرین فیه هدى خبر لا و للمتّقین على العشره أو فیه هدى للمتّقین بالوجوه الاربعه فی لفظ فیه خبر لا فهذه ثلاثمائه و ستّه و ثلاثون ۳۳۶، تجمع مع سابقتها و تضاف الى المجموع الحاصل السّابق فتصیر اثنین و سبعین ألفا و ثمانمائه و واحدا ۷۲۸۰۱، أو نقول ذلک مبتدء و الجمله على الوجهین و الکتاب بدل أو عطف بیان و لا ریب محذوف الخبر على الثّلاثه خبر ذلک و فیه على الخمسه و هدى على الاثنین و العشرین و للمتّقین على التّسعه فهذه أحد عشر ألفا و ثمانمائه و ثمانون ۱۱۸۸۰، أو نقول على الاثنى عشر عند ترکیب لا ریب لفظ فیه خبر لا و هدى على الخمسه و العشرین و للمتّقین على العشره فهذه ثلاثه آلاف ۳۰۰۰، أو نقول على الوجوه الاثنى عشر عند لا ریب جمله فیه خبر لا و للمتّقین على العشره أو جمله فیه هدى للمتّقین بالوجوه الاربعه فی لفظ فیه خبر لا فهذه مائه و ثمانیه و ستّون ۱۶۸، أو نقول على الوجوه الاثنى عشر عند لا ریب لفظ فیه على الاربعه و هدى خبر لا بالثّلاثه و للمتّقین على العشره فهذه الف و اربعمائه و أربعون ۱۴۴۰، أو نقول على الاثنى عشر عند لا ریب لفظ فیه على الاربعه و هدى على التّسعه عشر و للمتّقین خبر لا فهذه تسعمائه و اثنا عشر ۹۱۲، أو نقول على الاثنى عشر عند لا ریب للمتّقین خبر لا و فیه هدى على الخمسه بإضافه کونها جمله معترضه فهذه ستّون ۶۰ تجمع مع سابقتها و تضاف الى مجموع الحاصل السّابق فتصیر تسعین ألفا و تسعمائه و ثلاثه و خمسین ۹۰۹۵۳، أو نقول ذلک مبتدء و الجمله على الوجهین و الکتاب بدل أو عطف بیان و لا ریب محذوف الخبر على السّته و فیه‏ خبر ذلک و هدى على الاثنین و العشرین و للمتّقین على التّسعه فهذه اربعه آلاف و سبعمائه و اثنان و خمسون ۴۷۵۲، أو نقول‏ على الاربعه و العشرین عند ترکیب لا ریب محذوف الخبر لفظ فیه على الاربعه و هدى على الثّلاثه خبر ذلک و للمتّقین على التّسعه أو على الاربعه و العشرین فیه خبر لا و هدى على الثلاثه خبر ذلک و للمتّقین على العشره أو فیه على الاربعه و هدى على الثّلاثه خبر ذلک و للمتّقین خبر لا على ضعف فهذه ثلاثه آلاف و ستّمائه ۳۶۰۰ أو نقول على الاربعه و العشرین عند لا ریب محذوف الخبر لفظ فیه على الاربعه و هدى على التّسعه عشر و للمتّقین خبر ذلک أو فیه هدى على الاربعه أو على الاربعه و العشرین للمتّقین خبر ذلک و فیه خبر لا و هدى على الاثنین و العشرین أو على الاربعه و العشرین للمتّقین خبر ذلک و فیه على الاربعه و هدى خبر لا بالثلاثه أو على الاربعه و العشرین للمتّقین خبر ذلک و فیه هدى خبر لا فهذه الفان و سبعمائه و ستّون ۲۷۶۰، أو نقول على الاربعه و العشرین عند لا ریب محذوف الخبر فیه هدى خبر ذلک و للمتّقین على التّسعه أو للمتّقین خبر لا أو فیه هدى للمتّقین بالوجوه الاربعه فی لفظ فیه خبر ذلک فهذه ثلاثمائه و ستّه و ثلاثون ۳۳۶ تجمع مع سابقتها و تضاف الى مجموع الحاصل السّابق فتصیر مائه الف و ألفین و اربعمائه و واحدا ۱۰۲۴۰۱، أو نقول على تقدیر کون آلم محذوف الخبر ذلک مبتدء و الکتاب مبتدئان و الجمله على الوجهین و لا ریب محذوف الخبر بالثّلاثه خبر المبتدء الثّانى و فیه صفه للریب أو حال منه أو من الکتاب أو من ذلک أو آلم أو خبر بعد خبر لذلک أو للکتاب و هدى خبر بعد خبر بالوجهین أو صفه الرّیب أو حال منه أو من الکتاب أو من ذلک أو من آلم أو خبر مبتدء محذوف أو مفعول فعل محذوف بالثلاثه فی حمل المصدر أو تمیز و للمتّقین صفه لهدى أو لریب أو حال بالوجوه الاربعه أو خبر بعد خبر بالوجهین أو خبر مبتدء محذوف أو ظرف لغو بالوجهین فهذه اثنا عشر ألفا و تسعمائه و ستّه و ثلاثون ۱۲۹۳۶، أو نقول على السّته عند لا ریب لفظ فیه خبر لا و هدى خبر بعد خبر للا ریب أو للکتاب أو لذلک أو صفه لریب أو حال بالوجوه الاربعه أو خبر مبتدء محذوف أو مفعول فعل محذوف بالوجوه الثّلاثه فی المصدر أو تمیز و للمتّقین صفه لهدى أو لریب أو حال بالأربعه أو خبر بعد خبر بالثلاثه أو خبر مبتدء محذوف أو ظرف لغو بالوجهین فهذه الفان و مائتان و اثنان و ثلاثون ۲۲۳۲، أو نقول على السّته عند لا ریب لفظ فیه على السّبعه و هدى على الثلاثه خبر لا و للمتّقین على الاثنى عشر فهذه الف و خمسمائه و اثنا عشر ۱۵۱۲، أو نقول على السّتّه عند لا ریب لفظ فیه على السّبعه و هدى على الأحد و الثّلاثین و للمتّقین خبر لا أو على السّتّه عند لا ریب فیه هدى على السّبعه و للمتّقین خبر لا أو فیه هدى للمتّقین بالأربعه فی لفظ فیه خبر لا أو فیه هدى خبر لا و للمتّقین على الاثنى عشر فهذه الف و اربعمائه و أربعون ۱۴۴۰، أو نقول ذلک مبتدء و الکتاب مبتدئان و الجمله على الوجهین و لا ریب محذوف الخبر بالثّلاثه فی لفظ لا معترضه أو حال عن الکتاب أو عن ذلک أو عن آلم و فیه خبر الکتاب و هدى صفه ریب أو خبر بعد خبر بالوجهین أو حال بالوجوه الاربعه أو خبر مبتدء محذوف أو مفعول فعل محذوف بالثّلاثه فی لفظ المصدر أو تمیز و للمتّقین صفه بالوجهین أو حال بالأربعه أو خبر بعد خبر بالوجهین أو خبر مبتدء محذوف أو ظرف لغو بالوجهین فهذه سبعه آلاف و ثلاثمائه و اثنان و تسعون ۷۳۹۲، أو نقول على الاربعه و العشرین عند لا ریب لفظ فیه صفه أو حال بالأربعه و هدى بالثلاثه خبر الکتاب و للمتّقین بالأحد عشر فهذه ثلاثه آلاف و تسعمائه و ستّون ۳۹۶۰، أو نقول على الاربعه و العشرین فیه خبر لا و هدى بالثّلاثه خبر الکتاب و للمتّقین على الأحد عشر فهذه سبعمائه و اثنان و تسعون ۷۹۲، أو نقول على الاربعه و العشرین عند لا ریب لفظ فیه على الخمسه و هدى صفه أو حال بالأربعه أو خبر مبتدء محذوف أو مفعول فعل محذوف بالثّلاثه فی لفظ المصدر أو تمیز و للمتّقین خبر الکتاب أو على الاربعه و العشرین فیه خبر لا و هدى على الخمسه و العشرین بزیاده کونه خبرا بعد خبر للا ریب على الوجوه السّابقه و للمتّقین خبر الکتاب أو على الاربعه و العشرین،‏ فیه هدى خبر لا و للمتّقین خبر الکتاب أو فیه على الخمسه و هدى‏ خبر لا بالثّلاثه أو على الاربعه و العشرین عند لا ریب محذوف الخبر فیه هدى على الخمسه و للمتّقین خبر الکتاب فهذه ثلاثه آلاف و سبعمائه و اربعه و أربعون ۳۷۴۴، أو نقول على الاربعه و العشرین عند لا ریب محذوف الخبر فیه هدى خبر الکتاب و للمتّقین على الأحد عشر أو فیه هدى للمتّقین بالأربعه فی لفظ فیه خبر الکتاب فهذه مائتان و اربعه و ستّون ۲۶۴ تجمع مع سابقتها و تضاف الى مجموع الحاصل السّابق فتصیر مائه و ستّه و ثلاثین ألفا و ستّمائه و ثلاثه و سبعین ۱۳۶۶۷۳٫

و هذه وجوه الوجه الواحد من الوجوه الستّه و التّسعین و إذا ضرب هذه فی الستّه و التّسعین تحصل ثلاثه عشر الف الف و مائه و عشرون ألفا و ستّمائه و ثمانیه ۱۳۱۲۰۶۰۸، و على الوجوه المندرجه السّابقه فقوله تعالى‏ الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ وَ یُقِیمُونَ الصَّلاهَ وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ یُنْفِقُونَ* وَ الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَیْکَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ وَ بِالْآخِرَهِ هُمْ یُوقِنُونَ* أُولئِکَ عَلى‏ هُدىً مِنْ رَبِّهِمْ وَ أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ‏ یحتمل وجوها عدیده من الاعراب فنقول فی بیانها «الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ» امّا صفه للمتّقین أو بدل أو عطف بیان أو خبر مبتدء محذوف أو مفعول فعل محذوف فهذه خمسه و ممّا رزقناهم ینفقون جمله فعلیه معطوفه على الصّله أو جمله اسمیّه معطوفه على الصّله أو مستأنفه أو حالیّه فهذه اربعه مضروبه فی الخمسه و الّذین یؤمنون بما انزل إلیک عطف على المتّقین أو على الّذین یؤمنون بالغیب و ما فی‏ «بِما أُنْزِلَ إِلَیْکَ» موصوله اسمیّه أو موصوفه أو مصدریّه و ما انزل من قبلک بثلاثه أوجه فی لفظ ما معطوفه على ما انزل إلیک أو ما انزل من قبلک جمله حالیّه أو مستأنفه و لفظ «ما» نافیه أو استفهامیّه فهذه أحد و عشرون مضروبه فی الأربعین و «بالآخره» عطف على ما انزل إلیک و جمله هم یوقنون حال أو مستأنفه أو بالآخره متعلّق بیوقنون و الجمله حال أو مستأنفه أو معطوفه على الصّله فهذه خمسه مضروبه فی الثمانمائه و الأربعین الحاصله من ضرب الأحد و العشرین فی الأربعین و الحاصل من الضّرب اربعه آلاف و مائتان ۴۲۰۰ و علیها فأولئک الاولى بدل أو عطف بیان للّذین الاوّل أو الثّانى و على هدى من ربّهم حال مفردا أو جمله مستأنفه بتقدیر مبتدء و أولئک الثّانیه عطف على أولئک الاولى و هم المفلحون جمله حالیّه أو مستأنفه أو أولئک هم المفلحون جمله معطوفه على على هدى من ربّهم أو حالیّه أو مستأنفه و هم ضمیر الفصل أو مبتدء فهذه اربعه و ستّون مضروبه فی الاربعه الآلاف و المأتین و الحاصل من الضرب مائتان و ثمانیه و ستّون ألفا و ثمانمائه ۲۶۸۸۰۰، أو على الاربعه الآلاف و المأتین أولئک الاولى مبتدء و الجمله حال أو مستأنفه و على هدى خبره و أولئک الثّانیه عطف علیها عطف المفرد و هم المفلحون جمله حالیّه أو مستأنفه أو أولئک هم المفلحون جمله معطوفه على جمله أولئک على هدى أو حال أو مستأنفه و الضّمیر للفصل أو مبتدئان فهذه ستّه عشر مضروبه فی الاربعه الآلاف و المأتین و الحاصل من الضّرب سبعه و ستّون ألفا و مائتان ۶۷۲۰۰ أو على الاربعه الآلاف و المأتین أولئک الاولى مبتدء و الجمله حال أو مستأنفه و على هدى من ربّهم حال و أولئک الثّانیه عطف علیه و هم المفلحون خبره و الضّمیر للفصل أو مبتدء ثان فهذه اربعه مضروبه فی السّابق و الحاصل ستّه عشر ألفا و ثمانمائه ۱۶۸۰۰، أو نقول الّذین یؤمنون بالغیب على الخمسه و ممّا رزقناهم ینفقون على الاربعه و الّذین الثّانى مبتدء و الجمله حال أو مستأنفه و بما انزل إلیک و ما انزل من قبلک على الأحد و العشرین و بالآخره هم یوقنون على الخمسه فهذه أیضا اربعه آلاف و مائتان ۴۲۰۰، و علیها فأولئک الاولى خبره و على هدى خبر بعد خبر أو حال أو مستأنف بتقدیر مبتدء و أولئک الثّانیه عطف على الاولى عطف المفرد و هُمُ الْمُفْلِحُونَ‏ حال أو مستأنفه أو أولئک الثّانیه مبتدء و الجمله معطوفه على جمله الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِما أُنْزِلَ‏ أو على، على هدى‏ أو حال أو مستأنفه و الضّمیر على الوجهین فهذه ثلاثون وجها مضروبه و الحاصل مائه و ستّه و عشرون ألفا ۱۲۶۰۰۰ أو على الاربعه الآلاف و المأتین أولئک الاولى بدل أو عطف بیان للّذین الثّانى و على هدى خبر الّذین الثّانى و أولئک الثّانى عطف على أولئک الاوّل أو على الّذین الثّانى و هم المفلحون على الوجهین أو أولئک الثّانى مبتدء و هم المفلحون بالوجهین فی الضّمیر خبره و الجمله معطوفه على جمله الّذین یؤمنون بما انزل أو على على هدى أو حال أو مستأنفه فهذه اربعه و عشرون و الحاصل من الضرب مائه الف و ثمانمائه ۱۰۰۸۰۰، أو على الاربعه الآلاف و المأتین أولئک الاولى بدل أو عطف بیان و على هدى حال أو مستأنف و أولئک الثّانیه عطف علیها عطف المفرد و هُمُ الْمُفْلِحُونَ‏ خبر الّذین الثّانى و الضّمیر بالوجهین فهذه ثمانیه مضروبه و الحاصل ثلاثه و ثلاثون ألفا و ستّمائه ۳۳۶۰۰، أو على الاربعه الآلاف و المأتین أولئک الاولى مبتدء ثان و على هدى خبره و الجمله خبر الّذین الثّانى و أولئک الثّانیه عطف على الّذین الثّانى أو على أولئک أو على على هدى عطف المفرد و هُمُ الْمُفْلِحُونَ‏ بالوجهین أو أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ‏ بالوجهین فی الضّمیر جمله معطوفه على جمله الّذین و خبره أو على جمله أُولئِکَ عَلى‏ هُدىً‏ أو على، على هدى أو حال أو مستأنفه أو أولئک الاولى مبتدءتان و على هدى بالوجهین و أولئک الثّانیه عطف على أولئک الاولى أو على الّذین الثّانى و هُمُ الْمُفْلِحُونَ‏ بالوجهین فی الضّمیر خبر أولئک الاولى و الجمله خبر الّذین الثّانى فهذه اربعه و عشرون مضروبه و الحاصل مائه الف و ثمانمائه ۱۰۰۸۰۰، أو نقول الّذین الاوّل مبتدء و الجمله حال أو مستأنفه وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ یُنْفِقُونَ‏ على الاربعه و الّذین الثّانى عطف على الاوّل و بِما أُنْزِلَ إِلَیْکَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ‏ على الأحد و العشرین‏ وَ بِالْآخِرَهِ هُمْ یُوقِنُونَ‏ على الخمسه فهذه ثمانمائه و أربعون ۸۴۰ و علیها فأولئک الاولى خبره و على هدى على الثلاثه و أولئک الثّانیه عطف على المتّقین أو على الّذین أو على أولئک الاولى عطف المفرد و هُمُ الْمُفْلِحُونَ‏ على الوجهین أو أولئک الثّانیه مبتدء و هم المفلحون بالوجهین فی الضّمیر خبره و الجمله عطف على جمله الّذین و خبره أو على أولئک على هدى أو على على هدى أو حال أو مستأنفه فهذه ثمانیه و أربعون مضروبه فی الثمانمائه و الأربعین و الحاصل أربعون ألفا و ثلاثمائه و عشرون ۴۰۳۲۰، أو على الثمانمائه و الأربعین أولئک الاولى بدل أو عطف بیان و على هدى خبر الّذین و أولئک الثّانیه عطف على الّذین أو على أولئک أو على، على هدى و هم المفلحون على الوجهین أو أولئک الثّانیه مبتدء و هم المفلحون بالوجهین فی الضّمیر خبره و الجمله عطف على جمله الّذین و خبره أو على على هدى أو حال أو مستأنفه فهذه ثمانیه و عشرون مضروبه و الحاصل ثلاثه و عشرون ألفا و خمسمائه و عشرون ۲۳۵۲۰، أو على الثمانمائه و الأربعین أولئک الاولى بدل أو عطف بیان و على هدى حال أو مستأنف أو أُولئِکَ عَلى‏ هُدىً‏ مبتدء و خبر و حال أو مستأنف و أولئک الثّانیه عطف على الّذین أو على أولئک الاولى و هم المفلحون بالوجهین فی الضّمیر خبره فهذه اربعه و عشرون مضروبه و الحاصل عشرون ألفا و مائه و ستّون ۲۰۱۶۰، أو نقول الّذین الاوّل مبتدء و الجمله حال أو مستأنفه و ممّا رزقناهم ینفقون على الاربعه و الّذین الثّانى مبتدء و الجمله حال أو معترضه و ما انزل إلیک و ما انزل من قبلک على الأحد و العشرین و بِالْآخِرَهِ هُمْ یُوقِنُونَ‏ على الخمسه فهذه الف و ستّمائه و ثمانون ۱۶۸۰، و علیها فأولئک الاولى خبر المبتدء الثّانى و على هدى خبر الاوّل و أولئک مفردا عطف على المبتدء الاوّل أو الثّانى أو الخبر الاوّل أو الثّانى و هم المفلحون بالوجهین، أو أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ‏ بالوجهین فی الضّمیر جمله معطوفه على الجمله الاولى أو الثّانیه أو الخبر الاوّل أو الثّانى أو حال أو مستأنفه فهذه ثلاثه و ثلاثون ألفا و ستّمائه ۳۳۶۰۰ أو على الالف و السّتمائه و الثّمانین أولئک الاولى بدل أو عطف بیان للّذین الثّانى و على هدى خبر الّذین الثّانى و أولئک الثّانى عطف على الّذین الاوّل أو الثّانى أو على أولئک الاولى‏ أو على على هدى و هم المفلحون بالوجهین فی الضّمیر خبر الاوّل فهذه ستّه و عشرون ألفا و ثمانمائه و ثمانون ۲۶۸۸۰، أو على الالف و السّتمائه و الثّمانین أولئک مبتدءتان و على هدى خبره و الجمله خبر الّذین الثّانى و أولئک الثّانیه عطف على الّذین الاوّل أو الثّانى أو على جمله أولئک على هدى أو على على هدى أو على أولئک نفسه و هم المفلحون بالوجهین فی الضّمیر خبر الّذین الاوّل فهذه ستّه عشر ألفا و ثمانمائه ۱۶۸۰۰، و إذا جمعت المجموعات الحاصلات حصل ثمانمائه و خمسه و سبعون ألفا و مائتان و ثمانون ۸۷۵۲۸۰، و یجرى کلّ فی مجموع الوجوه المحتمله فی آلم الى قوله للمتّقین و هی ثلاثه عشر الف الف و مائه و عشرون ألفا و ستّمائه و ثمانیه ۱۳۱۲۰۶۰۸، و إذا ضرب ذلک المجموع فی هذا المجموع یحصل أحد عشر الف الف الف الف و اربعمائه و اربعه و ثمانون الف الف الف و مائتان و خمسه آلاف الف و سبعمائه و سبعون ألفا و مائتان و أربعون و هذه ارقامه، ۱۱۴۸۴۲۰۵۷۷۰۲۴۰٫

و هذه هی الوجوه الشّائعه الّتى لا شذوذ لها و لا ندور و لا غلق فیها، و امّا الوجوه الضّعیفه الّتى فیها امّا ضعف بحسب المعنى أو غلق بحسب اللّفظ أو یورث التباسا فی المعنى و قد رأیت بعض من تعرّض لوجوه الاعراب ذکر أکثرها و ترک أکثر هذه الوجوه القویّه الشّائعه فهی أیضا کثیره ترکناها و کذا ترکنا الوجوه الّتى فیها شوب تکرار مثل کون الأحوال مترادفه و متداخله و قد ذکرنا هذه الوجوه فی الآیه الشّریفه مع التزامنا فی هذا التّفسیر الاختصار و عدم التّعرض لتصریف الکلمات و وجوه الاعراب و القراءات تنبیها على سعه وجوه القرآن بحسب اللّفظ، الدّاله على سعه وجوه بحسب المعنى الّتى تدلّ على سعه بطون القرآن و تأویله، و بعد ما عرفت انّ الإنسان حین الانسلاخ من هذا البنیان یشاهد أو یتحقّق بمراتب العالم الّتى هی بوجه حقائق القرآن و بوجه مراتب الإنسان، و یظهر من تلک الحقائق بحکم اتّباع الدّانى للعالی و اقتضائه من حظوظ العالی و افاضه العالی على الدّانى و اجابته لاقتضاء الدّانى و استدعائه على بشریّته و مدارکها اجمالا أو تفصیلا صور مناسبه لتلک الحقائق و تلک المدارک و کلمات و حروف کذلک منقوشه على ألواح أو مسموعه مدرکه باله السّمع أو البصر الخیالیّتین أو الجسمانیّتین و انّ آلم و کذا سایر فواتح السّور اشاره الى تلک الحقائق و لا یمکن التعبیر عمّا یشار بها الیه الّا بالأمثال…

همچنین ببینید

دریافت مستند زندگینامه علامه حسن زاده آملی _ منظومه حسن

  صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ـ شبکه چهارم در ماه مبارک رمضان ۱۳۹۱ …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *