یکشنبه , ۲۵ شهریور ۱۳۹۷
خانه / مطالب مفید / گناه نکنیم / چگونه گناه نکنیم | استاد رائفی پور | صوت

چگونه گناه نکنیم | استاد رائفی پور | صوت

چگونه گناه نکنیم

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع ” چگونه گناه نکنیم ” که ضمن بررسی راه‌های حمله شیطان به انسان و تلاش او برای گمراه ساختن بشر از صراط مستقیم، به بررسی راه‎های مقابله با این حمله نیز پرداخته می شود.

{source}

<div class=””>

<div class=”row”>

<div class=”col-md-4″><div class=”btn btn-success” style=”width: 80%;text-align: center;”><a style=”width: 100%;text-align: center;” title=”” href=”http://dl.masaf.ir/Ba-Ostad/Sokhanrani/Sayer-Hamyashha/Tehran/Tehran%20-/Ramazan1393/www.masaf.ir-OstadRaefiPour-Ramazan1393-Shab1.80.mp3″ target=”_blank” rel=”alternate”><strong>جلسه اول – کیفیت بالا</strong></a></div></div>

<div class=”col-md-4″><div class=”btn btn-success” style=”width: 80%;text-align: center;”><a style=”width: 100%;text-align: center;” title=”” href=”http://dl.masaf.ir/Ba-Ostad/Sokhanrani/Sayer-Hamyashha/Tehran/Tehran%20-/Ramazan1393/www.masaf.ir-OstadRaefiPour-Ramazan1393-Shab1.24.mp3″ target=”_blank” rel=”alternate”><strong>جلسه اول – کیفیت متوسط</strong></a></div></div>

</div>

<div class=”row”>

<div class=”col-md-4″><div class=”xtypo_button2″ style=”width: 80%;text-align: center;”><a style=”width: 100%;text-align: center;” title=”” href=”http://dl.masaf.ir/Ba-Ostad/Sokhanrani/Sayer-Hamyashha/Tehran/Tehran%20-/Ramazan1393/www.masaf.ir-OstadRaefiPour-Ramazan1393-Shab2.80.mp3″ target=”_blank” rel=”alternate”><strong>جلسه دوم – کیفیت بالا</strong></a></div></div>

<div class=”col-md-4″><div class=”xtypo_button2″ style=”width: 80%;text-align: center;”><a style=”width: 100%;text-align: center;” title=”” href=”http://dl.masaf.ir/Ba-Ostad/Sokhanrani/Sayer-Hamyashha/Tehran/Tehran%20-/Ramazan1393/www.masaf.ir-OstadRaefiPour-Ramazan1393-Shab2.24.mp3″ target=”_blank” rel=”alternate”><strong>جلسه دوم – کیفیت متوسط</strong></a></div></div>

</div>

<div class=”row”>

<div class=”col-md-4″><div class=”btn btn-success” style=”width: 80%;text-align: center;”><a style=”width: 100%;text-align: center;” title=”” href=”http://dl.masaf.ir/Ba-Ostad/Sokhanrani/Sayer-Hamyashha/Tehran/Tehran%20-/Ramazan1393/www.masaf.ir-OstadRaefiPour-Ramazan1393-Shab3.80.mp3″ target=”_blank” rel=”alternate”><strong>جلسه سوم – کیفیت بالا</strong></a></div></div>

<div class=”col-md-4″><div class=”btn btn-success” style=”width: 80%;text-align: center;”><a style=”width: 100%;text-align: center;” title=”” href=”http://dl.masaf.ir/Ba-Ostad/Sokhanrani/Sayer-Hamyashha/Tehran/Tehran%20-/Ramazan1393/www.masaf.ir-OstadRaefiPour-Ramazan1393-Shab3.24.mp3″ target=”_blank” rel=”alternate”><strong>جلسه سوم – کیفیت متوسط</strong></a></div></div>

</div>

<div class=”row”>

<div class=”col-md-4″><div class=”xtypo_button2″ style=”width: 80%;text-align: center;”><a style=”width: 100%;text-align: center;” title=”” href=”http://dl.masaf.ir/Ba-Ostad/Sokhanrani/Sayer-Hamyashha/Tehran/Tehran%20-/Ramazan1393/www.masaf.ir-OstadRaefiPour-Ramazan1393-Shab5.24.mp3″ target=”_blank” rel=”alternate”><strong>جلسه چهارم – کیفیت بالا</strong></a></div></div>

<div class=”col-md-4″><div class=”xtypo_button2″ style=”width: 80%;text-align: center;”><a style=”width: 100%;text-align: center;” title=”” href=”http://dl.masaf.ir/Ba-Ostad/Sokhanrani/Sayer-Hamyashha/Tehran/Tehran%20-/Ramazan1393/www.masaf.ir-OstadRaefiPour-Ramazan1393-Shab4.80.mp3″ target=”_blank” rel=”alternate”><strong>جلسه چهارم – کیفیت متوسط</strong></a></div></div>

</div>

<div class=”row”>

<div class=”col-md-4″><div class=”btn btn-success” style=”width: 80%;text-align: center;”><a style=”width: 100%;text-align: center;” title=”” href=”http://dl.masaf.ir/Ba-Ostad/Sokhanrani/Sayer-Hamyashha/Tehran/Tehran%20-/Ramazan1393/www.masaf.ir-OstadRaefiPour-Ramazan1393-Shab5.80.mp3″ target=”_blank” rel=”alternate”><strong>جلسه پنجم – کیفیت بالا</strong></a></div></div>

<div class=”col-md-4″><div class=”btn btn-success” style=”width: 80%;text-align: center;”><a style=”width: 100%;text-align: center;” title=”” href=”http://dl.masaf.ir/Ba-Ostad/Sokhanrani/Sayer-Hamyashha/Tehran/Tehran%20-/Ramazan1393/www.masaf.ir-OstadRaefiPour-Ramazan1393-Shab5.24.mp3″ target=”_blank” rel=”alternate”><strong>جلسه پنجم – کیفیت متوسط</strong></a></div></div>

</div>

<div class=”row”>

<div class=”col-md-4″><div class=”xtypo_button2″ style=”width: 80%;text-align: center;”><a style=”width: 100%;text-align: center;” title=”” href=”http://dl.masaf.ir/Ba-Ostad/Sokhanrani/Sayer-Hamyashha/Tehran/Tehran%20-/Ramazan1393/www.masaf.ir-OstadRaefiPour-Ramazan1393-Shab6.24.mp3″ target=”_blank” rel=”alternate”><strong>جلسه ششم – کیفیت بالا</strong></a></div></div>

<div class=”col-md-4″><div class=”xtypo_button2″ style=”width: 80%;text-align: center;”><a style=”width: 100%;text-align: center;” title=”” href=”http://dl.masaf.ir/Ba-Ostad/Sokhanrani/Sayer-Hamyashha/Tehran/Tehran%20-/Ramazan1393/www.masaf.ir-OstadRaefiPour-Ramazan1393-Shab6.80.mp3″ target=”_blank” rel=”alternate”><strong>جلسه ششم – کیفیت متوسط</strong></a></div></div>

</div>

</div>

{/source}

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *